ภูผาฟิชชิ่งปาร์ค

ภูผาฟิชชิ่งปาร์ค เปิดให้บริการมากกว่า 7 ปี มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ ระดับความลึกของน้ำโดย เฉลี่ย 5 เมตร มีปลากะโห้ ปลาบึก ปลาสวาย ปลาแรด ปลานิล ปลาดุก มีจำนวนมากกว่า 90 ตัน ขนาดน้ำหนักสูงสุดเกินกว่า 65 กิโลกรัม มีกิจกรรมลงขันทุกๆวันพุธ 18.30 - 22.00 และวันอาทิตย์ 15.00 - 19.00